jtemplate.ru - free extensions for joomla

Vizija i misija

Naša predškolska ustanova će njegovati vaspitanje i obrazovanje predškolske djece koje će davati izvanrednu osnovu za nastavak obrazovanja svakog djeteta. Pored ovoga obezbijedit ćemo socijalnu i zdravstvenu brigu za pravilan razvoj djece.

Upotrijebit ćemo sve svoje sposobnosti da obezbjedimo sigurnost, zaštitu zdravlja, odgoj i obrazovanje. To ćemo učiniti kroz fizičku, socijalnu i mentalnu sigurnost djeteta, upućivanje na pravilno i kulturno ponašanje sa uvažavanjem posebnosti, kulture, vjere i tradicije, obezbjeđujući maksimalnu diskreciju i privatnost djeteta i njegove porodice. Ovo će biti opšti strateški cilj svih zaposlenih od direktora, vaspitača, medicinskih sestara, kuhara, servirki, domara i spremačica.

- Vodićemo stalnu brigu o vlastitom zdravlju i ponašanju zaposlenih i djece

- Radićemo na razvijanju obima djelatnosti obdaništa

- Planirat ćemo i saradnju sa školama i uključiti se u pripremanje djece za školu koja nisu pohađala obdanište.