jtemplate.ru - free extensions for joomla

Program rada

Program odgojno-obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta teži da dječiju energiju, razvojne potencijale, radoznalost i moć učenja usmjeri ka pravilnom razumijevanju stvarnosti u kojoj žive i svestranom razvoju ličnosti koja bitno uključuje i

vjerske segmente života.

Odgojno-obrazovni rad se realizuje prema programu „STEP BY STEP“, po metodi aktivnog učenja, gdje je opremljenost centara na zavidnom nivou. Svakako pri tome respektujmo primarni Program vaspitanja i obrazovanja u Brčko distriktu BiH.

U Ustanovi se realizuju i sekcije u sklopu slobodnih aktivnosti i to Art-sekcija, Ritmičko-sportska sekcija, Recitatorsko-dramska sekcija, My first english sekcija i Eko-sekcija.

Cjelodnevni boravak djece u Vrtiću omogućen je od 6:30 do 17:00 sati, uz maksimalno uvažavanje rasporeda dnevnih aktivnosti.

U toku realizacije aktuelnih tema uz obilje očiglednih sredstava koriste se kombinovane metode rada uz potpuno uvažavanje licnosti djeteta i njegovih individualnih sposobnosti i posebnosti.