jtemplate.ru - free extensions for joomla

Artikulacija dnevnih aktivnosti

Artikulacijom dnevnih aktivnosti određuje se struktura i ritam aktivnosti djece, odgajatelja i roditelja. Time se uspostavlja dobra organizacija rada i uspješna iskorištenost vremena.

 

DNEVNE AKTIVNOSTI

VRIJEME

AKTIVNOSTI

6.30 – 8.15

Prihvatanje djece

8.15 – 9.15

Priprema za doručak i doručak

9.15 – 11.15

Usmjerene aktivnosti po radim sobama ili na otvorenom

11.15 – 12.00

Priprema za užinu i užina

12.00 - 14.15

Priprema za popodnevni odmor i odmor

14.15 – 15.00

Priprema za ručak i ručak

15.00 – 17.00

Slobodne aktivnosti (sekcija po izboru djece)

Priprema za odlazak kući

 

Napomena: Artikulacija usmjerene aktivnosti se usklađuje prema dobu djeteta poštujući razvojne sposobnosti djece i njihove interese.