jtemplate.ru - free extensions for joomla

Artikulacija dnevnih aktivnosti

Artikulacijom dnevnih aktivnosti određuje se struktura i ritam aktivnosti djece, odgajatelja i roditelja. Time se uspostavlja dobra organizacija rada i uspješna iskorištenost vremena.

Opširnije...

Program rada

Program odgojno-obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta teži da dječiju energiju, razvojne potencijale, radoznalost i moć učenja usmjeri ka pravilnom razumijevanju stvarnosti u kojoj žive i svestranom razvoju ličnosti koja bitno uključuje i

Opširnije...