jtemplate.ru - free extensions for joomla

Nahla

Odgojna grupa Nahla

Mi smo odgojna grupa NAHLA – pčelica.

U dosadašnjem radu djeca su se pokazala kao veoma aktivna i otvorena za saradnju, učestvuju u svim aktivnostima i veoma brzo usvajaju sadržaje.

Postignuti su zavidni rezultati u radu sa djecom. Sve zadatke djeca obavljaju samostalno.

Cilj nam je da kroz interaktivni rad usvajaju znanje i da djeca kroz igru nauče da uče.